Monday, 18 July 2016

Chạy quá tốc độ 5 km/h có bị phạt?

Xin hỏi, lỗi vi phạm tốc độ trong khu đô thị 50/55 km/h có bị phạt và nếu phạt thì cụ thể như thế nào (Hoàng Long).
Trả lời đọc giả:

Theo Nghị định 171, chạy quá tốc độ từ 5 km/h trở lên sẽ bị phạt.
Chạy quá từ 5 đến dưới 10 km/h phạt 600.000-800.000 đ.
Trường hợp bạn = 5 km/h vẫn tính là trong khoảng 5 - 10 km/h.
Chúc mừng bạn đã được ghi tên trong biên bản :*

Theo mình hiểu thì trong khung vượt dưới 10km ví dụ trong khu vực chỉ được đi tối đa 50km thì CSGT chỉ được phép phạt khi mình đi với tốc độ từ 55km/h trở lên. Còn từ 54km trở xuống thì sẽ không bị phạt. Và tương tự cho các khu vực quy định tốc độ khác.

Sai số của thiết bị bắn tốc độ là khoảng cộng trừ 4 cho nên bạn chạy quá tốc độ khoảng 4km/h thì các đồng chí dễ tính có thể cho qua (hoặc bị nhắc nhở). Tôi từng bị phạt chạy quá 6km/h với mức phạt 150.000VNĐ (chạy quá dưới 10km/h). Không biết có thay đổi mức phạt hay chưa.

Bạn chỉ bị nhắc nhở chứ không bị sử lý hành chính.
Vì quá tốc độ 5km không ảnh hưởng đến người cùng tham gia giao thông. Nhưng 56km thì sẽ bị sử lý.

No comments:

Post a Comment